Extramidler til utvikling av brukermedvirkere

Mennesker som hilser på hverandre

Prosjektet "Opplæringsparaply for brukermedvirkning" fikk denne uka innvilget 320.000 kroner av Extrastiftelsen. Dette er et to-årig samarbeidsprosjekt mellom Funkis og FFO. Prosjektet har som mål å kartlegge eksisterende materiell og kurstilbud innen brukermedvirkning for funksjonshemmede og kronisk syke, og kvalitetssikre et undervisningsopplegg som skal være tilgjengelig for alle brukermedvirkere.

Sider

Følg oss på Twitter