Dokumentasjon for utbetalt tilskudd kommer i KursAdmin

Ved med tommelen opp ved siden av pengetre.

Vi vet at mange etterspør bedre dokumentasjon for utbetalt tilskudd i 2012. Dette skal utbedres og fungere i KursAdmin når vi starter utbetaling i 2013.
Det skal være mulig å få god oversikt over kurs og tilskudd med rapporter i KursAdmin.Vi har derfor laget en veiledning for kursarrangører, som viser hvordan dere kan få rapporter for egne kurs.

 

Pedagogisk Plattform er oppe og går

Verktøykasse

I januar arrangerte Funkis kurs for studieledere og andre interesserte fra 11 ulike organisasjoner. Målet var å gjøre den Pedagogiske Plattformen (PP) kjent  og ta i bruk en del prinsipper og arbeidsmetoder som er belyst i heftet. Deltakerne var aktive og positive og vi håper kurset ga inspirasjon og vil gi ringvirkninger i videre kursaktivitet. Kursleder var Jørn Rosland og Tove Eriksen.
Noen av Funkis' fylkesledd har også presentert og tatt i bruk PP, og fått god respons.

 

Over 108 tusen timer i 2012

Stigende diagram med pil som peker oppover

Tallene for 2012 er klare: Det ble 108.029 kurstimer! Funkis er strålende fornøyd med innsatsen, som nok en gang viser at studiegleden og kursvirksomheten blomstrer blant våre medlemmer. Dette er også en økning i kurstimetall på over 15 prosent i forhold til året før. På 10 år har Funkis vokst med 50 tusen timer, noe som viser at kurstimetallet i dag er nesten dobbelt så høyt som det var i 2002!

Sider

Følg oss på Twitter