Fylkessamling 2020

Flere mennesker som sitter rundt et bord og snakker sammen.

40 personer fra Studieforbundet Funkis’ fylkeslag, sentralstyre og administrasjon, pluss to skrivetolker, deltok på årets fylkessamling på Scandic Oslo Airport Hotel fra 21. til 23. februar. I tillegg hadde vi to gjester: Vibeke Sundsbø, nyansatt organisasjonsrådgiver i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Tove Hofstad, lokalpolitiker og daglig leder i Venstres Studieforbund.

Frister første del av kursåret 2020

En blyant som huker av i to av tre felter.

Studieforbundet Funkis har frister for innrapporteringer i kursåret 2020. Her er fristene som gjelder for kurs som ble avsluttet i 2019: 

 

Svært gode tall for Funkis i 2019

En animert figur surfer på en oppadgående pil.

2019 ble et godt kursår for Studieforbundet Funkis og våre medlemmer: Vi har økt i antall, både når det gjelder kurs, deltakere og timer.
 

Tilgang til KursAdmin gis fra Funkis sentralt

Innloggingsvindu hvor man kan skrive inn brukernavn og passord.

Det er ikke lenger mulig for sentrale studieledere og ansatte i medlemsorganisasjonene å generere passord for nye kursledere i deres fylkes- og lokalledd. Dette gjøres nå kun av administrasjonen i Studieforbundet Funkis sentralt. Kontakt Pia (pia@funkis.no), Jorunn (jorunn@funkis.no) eller Odd Erik (odd.erik@funkis.no) dersom du trenger påloggingsdata til KursAdmin for å registrere og avslutte kurs.

Sider

Følg oss på Twitter