LHL endrer navnet på en av Funkis’ mest brukte studieplaner

Tegning av et hjerte.

Studieplanen «Hjerte- og lungetrim» har fått nytt navn og heter nå «Trim med LHL». Studieplannummeret vil fortsatt være det samme: 1100. Endringen i innholdet i planen er ikke så omfattende, men LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) vil med dette at studieplanen skal kunne brukes av flere grupper med ditto utfordringer. 

- Årsaken til at vi ønsker å endre navnet er at "Hjerte- og lungetrim" ikke er et dekkende navn for alle brukergruppene LHL organiserer, sier Ona Eirin Ulimoen Eklund, fysioterapeut i LHL.
- Vi forsøker å få lokallagene til å unngå bruk av diagnosespesifikke navn på treningsgruppene sine for at de skal kunne benyttes av ulike personer med ulike diagnoser, og at gruppene klassifiseres etter funksjonsnivå. "Hjerte – og lungetrim" er noe som henger igjen i LHL, og mange av lokallagene bruker fortsatt dette navnet når de skal holde grupper. Vi tenker at hvis studieplanen heter det samme kan dette gjøre det vanskeligere å få til en endring i lokallagene.

Siden studienummeret fortsatt er det samme, håper Studieforbundet Funkis at endringen ikke vil gå ut over studieaktiviteten og tilskuddsordningen.

Dere kan selv lese den nye planen vedlagt, på Hjemfanen i KursAdmin eller finne den på funkis.no her.

Dokument: