Statsbudsjettet: Kutt i tilskudd til frivillig opplæring

En gammel 10-øring.

Forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Generalsekretær Marianne Ween er skuffet over at flytting av Studieforbundet Funkis til Kulturdepartementet ser ut til å starte med kutt i tilskuddene til de svakeste gruppene.

- Vi forventet at ingen av studieforbundene skulle tape på at de ble delt mellom Kulturdepartementet (KUD) og Kunnskapsdepartementet (KD) slik regjeringen vedtok i fjor. Men i KUDs budsjett kuttes det i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner, sier Rune Foshaug, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Foshaug mener dette er et brudd med de politiske signalene studieforbundene har fått om at ingen skulle tape på delingen mellom to departementer.

Les hele artikkelen om kutt til frivillig opplæring i statsbudsjettet på Vofo sin hjemmeside.