Vofo har laget smittevernveileder

Flere koronavirus som svever i lufta.

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har utarbeidet en smittevernsveileder til studieforbund og kursarrangører og et forslag til mal for smitteverndokumentasjon. Kursarrangør kan tilpasse denne til sin kursvirksomhet.
Les mer om smitteveilederen på Vofos hjemmesider.