Nytt felles kurs i lobbyarbeid

5 kvinner sitter rundt et bord og smiler til fotografen.

Mange ønsker å ta kontakt med lokalpolitikere for å fremme sin sak. Men få vet hvordan dette skal gjøres, eller man kvier seg for å avtale slike møter. Studieforbundet Funkis er derfor stolte av å presentere et nytt felles kurs i lobbyarbeid! Dette er blitt til i samarbeid med studieforbundene til Senterpartiet og Venstre, samt Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Det er også laget en nettbasert utgave av lobbykurset, som skal prøves ut for våre fylkesledd etter sommerferien.

Vedlagt finner du en PowerPoint av selve kurset. I tillegg er det laget egne programmer for deltakere og kursledere, et veilednings- og informasjonsskriv til kursleder og egen studieplan.

Dokument: