Studieplaner

Image: 

Animert figur som lener seg på en rød pil hvor det skrevet Plan.

Her finner du oppdaterte studieplaner, de samme som i KursAdmin.

Den nyeste oversikten over alle studieplanene i Funkis, både felles og organisasjonsspesifikke, finner du når du klikker på lenken under:

 

Oversikt studieplaner i Funkis m beskrivelse.pdf

Nummeret foran hver plan er en klikkbar lenke. Du kan også lagre studieplanen på egen maskin og skrive den ut.

Hva skal et kurs inneholde?

Å gjennomføre et årsmøte er for eksempel ikke et kurs. Å læres opp til å gjennomføre et årsmøte er derimot et kurs.
Få mer informasjon om kursinnhold her.

Hva er kurs og hva er organisasjonsdrift?

Som nevnt ovenfor, er det forskjell på ordinær organisasjonsdrift og opplæring som kan få kurstilskudd. For å tydeliggjøre dette har Funkis revidert titlene på flere kursplaner.
Her får du mer informasjon om hvilke studieplaner dette gjelder for.

Hva skal kurset hete?

En teaterkveld er ikke et godt kursnavn. En studiering om Henrik Ibsens "Vildanden" er imidlertid en riktig tittel på et slikt kurs.
Få mer informasjon om gode kursnavn her.