Rett til bruk av datanettverk i kurslokaler

Bilde av pc og hodetelefoner

Hvis noen skulle være i tvil: Kunnskapsdepartementet (KD) har avklart all usikkerhet rundt tilgang på datanettverk i undervisningslokaler.
Studieforbundenes rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler omfatter også "nettverksutstyr, inklusive tilgang, som er tilgjengelig i undervisningslokalet og som er beregnet til undervisningsformål."

Du kan lese brevet fra KD i sin helhet her