Webinar om nyankomne til Norden

To kvinner går langs en vei og snakker sammen. Den ene bærer hijab.

Nordisk nettverk for voksnes lærings (NVL) inviterer til webinar om inkludering av nyankomne til Norden. Webinaret starter 18. desember kl 13 og du kan lese mer om det her:

"Velkommen til fortsettelsen av Nordisk nettverk for voksnes lærings (NVL) webinarserie om hvordan vi kan understøtte integrering av nyankomne i Norden. På dette webinaret lærer du om den nyeste forskningen om  sivilsamfunnets organisasjoner og den rolle de har i dette arbeidet. Du får høre om gode eksempler på samarbeid mellom offentlig sektor og frivillighet/sivilsamfunn. Vi oppfordrer alle som deltar til å stille spørsmål og bidra med egne erfaringer under webinaret".

Målgrupper:

  • Programrådgivere/veiledere som følger opp flyktninger i kommuner/regioner
  • Ledere og praktikere som arbeider med realkompetansevurdering og møter nyankomne
  • Beslutningstakere på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå

 Mer information og registrering:
https://nvl.org/content/Civilsamhallet-som-resurs-Att-bli-en-del-av-lokalsamhallet