Funkis øker timesatsen ut året

Småkaker og nøtter. En kake har et bånd knyttet rundt seg.

Gledelig førjulsnyhet: Studieforbundet Funkis øker timesatsen (opplæringstilskuddet) til 140 kr for resten av 2019.
Grunnen til dette er:

  • Funkis ønsker å bruke alt det tildelte tilskuddet på medlemsorganisasjonene
  • Funkis har hatt gode overføringer pga. av tidligere års resultater
  • Avkortingen av kurs uten utgifter eller kurs som går med overskudd «spiser» en del av opplæringstilskuddet
  • Økningen er også en god kompensasjon for reduksjonen i tilretteleggingstilskuddet

Vi minner medlemsorganisasjonene om at det er viktig å føre utgifter og inntekter på kursene slik at grunnlaget for tilskudd blir riktig. Kurs som er opprettet før denne tilskuddsøkningen, vil bli liggende med gammel sats. Riktig tilskudd ordner Funkis i utbetalingen. 

Økningen gjelder alle kurs som ikke alt er utbetalt, foreløpig ut 2019. Satser for 2020 vil vi komme tilbake med.