Telemark og Agder er blitt Funkis Sør

Flere mennesker sitter samlet rundt et bord. En kvinne står oppreist og snakker inn i en mikrofon.

Gratulerer med sammenslåing: På ekstraordinært årsmøte i Arendal 26. juni vedtok fylkesleddene i Telemark og Agder å fusjonere. Det nye navnet på regionslaget er Funkis Sør.

Generalsekretær Marianne Ween deltok på stiftelsesmøtet for det nybakte laget, som er blitt til nærmest i rekordfart. De to fylkene har forberedt sammenslåingen gjennom våren, og bestemte seg like godt til å ikke vente til neste år, men gjøre unna formalitetene straks.

Det ble et hyggelig årsmøte på Frivillighetssentralen i Arendal, med representanter for 13 medlemsorganisasjoner i de to tidligere fylkeslagene tilstede. Små uklarheter ble oppklart i en gemyttelig og konstruktiv stemning, og selve møtet ble raskt og godt gjennomført. Styre for det nye Funkis Sør ble valgt, og var det god tid til prat og en matbit etterpå.

Styret for 2019 – 2021 består av:

Tre kvinner og to menn smiler til fotografen.

Leder: May-Brit Borgi Olsen, LHL

Nestleder: Marit Willer, Dysleksi Norge

Kasserer: Elin Tjomsland, HLF

Sekretær: Siri Bryn Ottersland, NRF

Styremedlem: Bjørn Stulen, Diabetesforbundet

1. varamedlem: Arnulf Torp, LHL

2. varamedlem: Jostein Sandvik, NORILCO

Siri Bryn Ottersland og Arnulf Torp var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Flere sammenslåinger kommer

Funkis Sør er den fjerde fylkessammenslåingen i Studieforbundet Funkis’ historie. I fjor ble Sør- og Nord-Trøndelag til Funkis Trøndelag, og for rundt 11 år siden slo Oppland og Hedmark seg sammen til Funkis Innlandet. Noen år før det igjen fusjonerte Aust- og Vest-Agder til Funkis Agder, som nå er gått inn i Funkis Sør sammen med Telemark.

Med andre ord, det er dynamikk ute i fylkene. Det er også ventet flere fylkesfusjoner framover, så følg med!