Frivillig spørreundersøkelse om kurs

Fagbevegelsens Forskningsintitutt (Fafo) gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet. I 2018 besøkte forskere utvalgte kurs for å finne ut hvordan studieforbundene og opplæringen som foregår er viktig for samfunnet. Fafo skal nå gjennomføre en spørreundersøkelse for alle som arrangerte og/eller deltok på kurs hos studieforbundene det siste året. Spørreundersøkelsen er helt anonym, og endelig svarfrist er 15. februar 2019. Deltakernes personvern ivaretas fordi det ikke overføres noen personopplysninger og spørreundersøkelsen er anonym.

Vedlagt følger to lenker; en som er ment for instruktør/lærer, og en som er rettet mot kursdeltakerne.

Instruks til lærere/instruktører og kursdeltakere:
1. Vennligst besvar undersøkelsen innen 15. februar. Spørreskjemaet for dere kan besvares her: https://mipro.li/k1TDf63 (Evt. Videresender til instruktør/lærer hvis det ikke var du som holdt kurset).
2. Undersøkelsen for kursdeltakere finner du her: https://mipro.li/Br9n4J8 

Svarfrist er fredag 15. februar 2019. Det er frivillig å delta i undersøkelse, du er helt anonym og kan når som helst velge å avbryte utfyllingen. Dine meninger er svært verdifulle i forsøket på å skape så gode kurs som mulig.

Vi håper du vil ta deg tid til å besvare undersøkelsen!