Godt nytt år!

Logo av Studieforbundet Funkis
Godt nytt år til alle våre medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere og besøkende!
Vi minner om at kurs fra 2018 som registreres i KursAdmin vil overføres til 2019 og vil da få tilskudd etter satser for 2019.
 
Vår studierådgiver, Tamar Loria, har gått ut i svangerskapspermisjon. For henvendelser og veiledning, kan dere ta kontakt med Vesa Zeka på vesa@funkis.no, eller ringe 47459473. 

I tillegg er web-redaktør og rådgiver, Elin Sollid, tilbake i 20% stilling og vender gradvis tilbake til fulltidsstilling de neste månedene. Elin kan kontaktes på elin@funkis.no og 47459471. Vi gleder oss til å ha henne tilbake, og ser også frem til flott samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere i 2019!