Get going!

Deltakere på trening.

Get going er et unikt, lavterskel gruppetreningstilbud for blinde og svaksynte. Prosjektet tar sikte på tilrettelagt trening, kostholdsveiledning og fungerer også som en møteplass hvor man kan bli kjent med andre i samme situasjon. Get going aktivitetene i Oslo avholdes sentralt i Blindeforbundet sine lokaler onsdag ettermiddag og torsdag formiddag hver uke, og treningsperioden er vanligvis fra september til desember hvert år. Aktivitetene avholdes også rundt om i landet. Tilbudet har som formål å skape en varig livsstilsendring for den enkelte deltaker ved å bedre helsen, øke mobiliteten og skape et større fellesskap.

Det kan være utfordrende for blinde og svaksynte å trene. Blant annet er det vanskelig å komme seg til et sted hvor man kan trene. Blinde og svaksynte er avhengige av veiledning for å komme seg rundt i treningsstudioet, og ofte trenger man en ledsager som igjen medfører ekstra kostnader. I tillegg har mange utfordringer med andre oppgaver i hverdagen, derfor er det spesielt viktig med en mestringsfølelse i treningen hvor man også kan tilegne seg øvelser som man kan praktisere hjemme.

Tilrettelagt trening

Get going aktivitetene startet i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom Blindeforbundets seksjon for lokalt arbeid og prosjektleder Ole Petter Anfinsen. De oppdaget et særlig behov for blinde og svaksynte å delta på organiserte gruppetreninger som er særlig tilrettelagt for denne målgruppen. Slik ble prosjektet utviklet og har siden blitt en flott treningsarena for de som møter på større utfordringer i forhold til trening.

Studieforbundet Funkis hadde gleden av å besøke et av disse gruppetimene, med treningsglade deltakere som så frem til å starte økten. Denne økten skulle ha særlig fokus på styrketrening med egenvekt og strikk. Øvelsene ble mer og mer utfordrende, men dette var en sprek gjeng som holdt motet oppe med lattermilde samtaler underveis. Man skjønte raskt at dette var et flott sosialt fellesskap hvor man ble godt ivaretatt.

Prosjektansvarlige og treningsansvarlige i Get going
Prosjektansvarlige og treningsansvarlige i Get going.
Fotograf: Heidi Kierulf

Gruppene i Get going har personlige trenere som har ansvar for å formidle aktuelle treningsøvelser slik at alle deltakerne får best mulig utbytte av treningen. De personlige trenerne må for eksempel forklare og koordinere ting på en annen måte enn de er vant til og bruke språket i større grad, noe som kan være utfordrende. De har derimot fått en god opplæring i å kommunisere på best mulig måte med blinde og svaksynte.Dermed får både personlige trenere og deltakere et godt utbytte av dette prosjektet. Trenerne får øvd seg på språk og formidling, mens treningsdeltakerne får utviklet gode trenings- og kostholdsrutiner over en lang periode.

Du kan lese mer om Get going aktivitetene her.