Frivillighetens dag 2018

Bilde av mottakerne av frivillighetsprisen 2018

5. desember var FNs internasjonale dag for frivillighet. Dagen markeres årlig for å hedre alle de fantastiske frivillige som bidrar til et varmere og rausere samfunn. Årets seremoni ble organisert av Frivillighet Norge, og fant sted i Design- og Arkitekturhøgskolen i Oslo. I programmet var det faglig påfyll, fest og prisutdeling.

Markeringen startet med presentasjoner av noen sentrale trender i frivilligheten, og gikk videre til kulturminister Trine Skei Grandes presentasjon av Stortingsmeldingen om Frivillighet, «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig». Andre fagseminarer tok utgangspunkt i hvilke tendenser og utfordringer som frivillige organisasjoner må mestre fremover, og hvordan den digitale revolusjonen påvirker frivillig sektor gjennom kunstig intelligens.

Frivillighetsprisene

Kvelden ble avsluttet med en flott seremoni, hvor det ble underholdning og utdeling av fire priser. Frivillighetsprisen hedrer en person eller organisasjon som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats - i et øyeblikk, eller gjennom et langt liv. Konferansier for prisutdelingen var Asta B. Lydersen, og mellom utdelingen av prisene ble det flott underholdning av vokalkoret Host, Sarah Osmundsen og Inge Bremnes. Kronprins Haakon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit åpnet seremonien med å dele ut pris til årets nykommer, som ble gitt ut til Mohamad Nobem Omr Deeb fra Rjukan Speiderforbund. Deretter ble prisen for årets frivillighetskommune utgitt til Karmøy kommune, før Extrastiftelsen gikk videre med å dele ut Helseprisen til «Fengslet og forlatt – Rådet for psykisk helse».

Som en fin avslutning på prisseremonien, delte Trine Skei Grande ut årets største frivillighetspris på vegne av Frivillighet Norge og Norsk Tipping. Penelope Lea (14) ble den yngste vinneren hittil og fikk utmerkelsen for sitt engasjement for miljø i barne- og ungdomsorganisasjonen Miljøagentene. Penelope ble valgt inn i organisasjonens styre i Oslo som 11-åring og leder nå Barnas Klimapanel. Hun har også holdt appeller på FNs klimaforhandlinger i Bonn og under Arendalsuka.  

"Vinnerens utrettelige arbeid handler om oss alle og er for en sak som angår hele måten vi lever våre liv på, og som mange vil karakterisere som den viktigste i vår tid", sa juryen i sin begrunnelse.  

Frivillighetsbarometeret 2018

I forbindelse med Frivillighetens dag, vil vi også gi en kort presentasjon av Frivillighetsbarometeret 2018 som ble presentert tidligere i år. Hvert år utfører Frivillighet Norge en befolkningsundersøkelse i samarbeid med Kantar TNS. Denne undersøkelsen tar sikte på å undersøke frivillig innsats, og kartlegger atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet blant befolkningen.  

Studieforbundet Funkis har også tatt del i utformingen av denne undersøkelsen. Sammen med Voksenopplæringsforbundet, Kristelig Studieforbund og Studieforbundet Kultur og Tradisjon, har Funkis satt fokus på viktigheten av kurs og opplæring i frivilligheten.

Frivillighetsbarometeret viser at mange mener det er nyttig med relevant kunnskap og organisasjonsopplæring. Særlig viktig var det at en høy prosentandel mener at opplæring i frivillige organisasjoner er viktige for levende lokalsamfunn, fordi det bidrar til å styrke fellesskapet i lokalmiljøet. Dette er spesielt viktig for kursdeltakere med ulike funksjonsnedsettelser i lokallag som kan ha en møteplass hvor de kan dele felles interesser og utveksle erfaringer.

Nok en gang har vi fått bekreftet at mange er enige om at kurs har styrket lokallagene, og ikke minst bidratt til livskvalitet gjennom læring og mestring. Det er vi glade for, og betrakter det som en motivasjonsfaktor i arbeidet vårt.

Studieforbundet Funkis gratulerer alle prisvinnerne, og hyller alle hverdagshelter som er med på å styrke det norske samfunnet gjennom frivillig arbeid.

Frivillighetsbarometeret 2018 kan du lese her.