Årets siste studieforum vel gjennomført

Tamar presenterer tilretteleggingstilskudd

Mandag 19. november ble årets siste studieforum avholdt i Røde Kors konferansesenter. Her deltok studieledere fra våre ulike medlemsorganisasjoner. Hovedtemaet i studieforumet var tilretteleggingstilskudd, hvor de nye søknadsskjemaene ble viet særlig oppmerksomhet. Hvordan motivere lokallag til å søke tilskudd fikk også plass i programmet.

Innføring fra Studieforbundet Funkis

Generalsekretær i Funkis, Marianne Ween, åpnet studieforumet med å ønske alle velkommen og presenterte programmet for dagen, deltakerne og ansatte fra Studieforbundet Funkis som var til stede. Før lunsj var det viktig å gi en innføring i noen av rutinene i søknadsprosessen. Rådgiver Tamar presenterte dermed noen av de forenklede rutinene rundt tilretteleggingstilskudd og bakgrunn for endringer av disse rutinene. I tillegg pekte hun også på utfordringer man kan møte på i forhold til spesifiseringer av kostnader for ekstra planleggings-, oppfølgings- og motiveringsarbeid. Tekniske utfordringer med KursAdmin ble også tatt opp, og det ble åpnet for kommentarer fra salen rundt utfordringer med registreringer av kurs.

Rådgiver Odd Erik Randen gikk videre i programmet med å presentere begrepene opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Han introduserte også tall og statistikk for budsjettåret 2018, hvor han informerte om etterbetalinger for kurs som ikke har fått tilrettelegging i år. Før lunsj ble det åpnet for spørsmål fra studieledere om tilretteleggingstilskudd.