Ny som studieleder?

Image: 

Flere mennesker sitter i en trapp og smiler til fotografen.

Her får du hjelp!

Som studieleder har du nå fått ansvar for studiearbeidet i laget ditt. Dette er viktig og meningsfylt og kan skape gode møteplasser for lagets medlemmer. Imidlertid kan det være mye nytt å sette seg inn i. Funkis har derfor gjennom prosjektet "Møteplassen" laget en veileder og informasjonsbank for ferske studieledere.

I menyfeltet til venstre finner du en pdf, en PowerPoint og en liste over aktuelle spørsmål og svar:

Lykke til med studiearbeidet i din organisasjon!

"Møteplassen" er blitt til i samarbeid med Diabetesforbundet, Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen.