Om oss


Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

Vi er blant de største studieforbundene og ga i 2019 støtte til 191 252 kurstimer over hele landet. Pr. 2020 har Studieforbundet Funkis 93 medlemsorganisasjoner med over 350.000 medlemmer. Vi har fylkesledd over hele landet og hovedkontor i Oslo.
Klikk her for å lese mer om våre ansatte!

Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv. Administrasjonen i Funkis har flere funksjoner:

- Yte service, veiledning og rettledning.
- Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø.
- Formidle statsstøtte til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis.
- Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming.

Click here to read more about Funkis in English
 

 

VedleggStørrelse
PDF icon A5 brosjyre FUNKIS 2019.pdf186.32 KB