Husk å ferdigmelde kurset ditt!

Mann som forsøker å stanse en klokke

Det er viktig at kurs som er avsluttet meldes inn til Funkis umiddelbart. Det betyr at kursarrangør får utbetalt tilskuddet raskere og Funkis får rapportert studievirksomheten inn til myndighetene i tide.
Her er frister for ferdigmelding:

Kurs avholdt i 1. - 3. kvartal (før 1. oktober): 1. desember!
Kurs avholdt i 4. kvartal: 1. januar 2013!

Det ser forøvrig ut til at Funkis også i 2012 kan vise til økt studieaktivitet. I 2011 hadde vi et samlet årstimetall på nesten 94.000 timer. Ifølge prognosene nå i november nærmer vi oss 100.000 timer!

Her kan du laste ned ytterligere informasjon:

Dokument: