Fylkesledd

Image: 

Kart over Norge med nye fylker.

Studieforbundet Funkis har pr. i dag 13 operative fylkes- og regionsledd  rundt omkring i landet.

Fylkesleddene samarbeider med Funkis sentralt og holder kurs og samlinger for sine medlemmer på regional- og lokalplan.

Vanligvis kalles fylkesleddene Funkis Innlandet, Funkis Rogaland, og så videre. Grunnen til at vi på denne siden har satt fylkesnavnet foran Funkis, er for å gjøre det lettere for de som bruker skjermleser for å navigere rundt på web.

Hvis 13 lenker etter hverandre starter med Funkis, kan det bli vanskelig å navigere med skjermleser.