25 millioner til voksenopplæring

Figur som sitter på bokstaven A og leser en bok

Kunnskapsdepartementet har gitt 25 millioner til Forskningsrådet, som skal brukes til å forske på voksnes læring. Studier av  voksnes ferdigheter og deltakelse i opplæring har til nå vært et underforsket felt i Norge, og Forskningsrådet er svært glade for midlene: - Dette har lenge vært vår dårlige samvittighet, og vi er veldig glade for satsningen, sier Kirsti Klette, programstyreleder for UTDANNING2020.

Klette presiserer at det har blitt forsket en del på voksnes læring, men at feltet har vært svakt oppsummert og fragmentert.

- Målet er at voksnes læring blir en betydelig del av porteføljen til UTDANNING2020, på samme nivå som forskning på barnehage, grunnskole, videregående og høyere utdanning. Vi håper å bygge opp feltet både som kunnskapsfelt og som utdanningsfelt. Målet er å skape en infrastruktur for å dele kunnskap prosjektene i mellom, påpeker Klette.

Utlysning og søknadskriterier kommer i desember.