Følelser er fakta-grunnbok

En bok om funksjonshemming og følelser

Pris: kr 150.

I boka Følelser er fakta ønsker vi å peke på at mennesker som er funksjonshemmede. Ikke bare er funksjonshemming og kropp, men også sjel. Følelser og eksistensielle spørsmål er sentrale for oss alle, men paradoksalt nok settes disse sjelden på dagsordenen når det gjelder funksjonshemmede barn, unge og voksne.

I boka reflekterer personer med bevegelseshemming, syn- og hørselshemming over livene sine. En far forteller om livet med sin lille funksjonshemmede datter. Psykologer som gjennom flere år har arbeidet med mennesker med funksjonshemming, beskriver og diskuterer sine erfaringer.

En fellesnevner er tabuene rundt det følelsesmessige og hvordan vi kan få disse spørsmålene mer opp i lyset. Når følelser blir satt ord på og delt med andre, er det som "trollet som sprakk", det er begynnelsen til en bedre forståelse av seg selv og av menneskene rundt en. Samtale både i selvhjelpsgrupper og med fagfolk kan være veien til å bearbeide vanskelige følelser og komme videre i livet.

Boka retter seg både til mennesker med funksjonshemming, deres pårørende og omgangskrets, og til fagfolk i hjelpeapparatet.

Til boka hører også "Følelser er fakta - et studie- og temahefte til hjelp i selvhjelpsgrupper.

Boka finnes også i punktskrift.