Studiearbeid

Image: 

Collage av mennesker

Alle organisasjoner som er medlemmer i Funkis, har rett til å søke om økonomisk støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring.  

Det er tilstrekkelig at dere er et organisatorisk ledd (lokallag, fylkeslag, avdeling eller lignende) i en medlemsorganisasjon.

Økonomisk støtte til voksenopplæring kalles ofte for voksenopplæringsmidler, ofte forkortet til vo-midler.

Tilskudd

Det opereres med to typer tilskudd:
Opplæringstilskudd (OT) og Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Kurset må tilfredsstille noen få minstekrav om varighet, deltakelse m.m. for å bli godkjent av Funkis.

Søknad om vo-midler sendes til Funkis på fastsatt kursskjema. Du kan melde inn kurs elektronisk via KursAdmin eller sende kursinnmeldinger på papir via ordinær post.

VO-satser i Funkis finner du her

Lurer du på noe?

Ikke nøl med å kontakte oss på tlf. 06315
eller på e-post post@funkis.no