Tilskudd

Image: 

En potte med jord hvor det vokser opp en pengeseddel.

Tilskudd til voksenopplæring bevilges over statsbudsjettet hvert år. For studieforbund gis grunntilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.

Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser.

Antall gjennomførte kurstimer er grunnlaget for fastsetting av opplæringstilskuddet.